SPIELE 1. FC NÜRNBERG - FLAVIA SOLVA WAGNA
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Flavia Solva Wagna
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Flavia Solva Wagna zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4     1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 16.7.1985 A 1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna 3 : 1 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 1 1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna 3 : 1 2 3 Alle Spiele
Heimspiele 0 1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna 0 : 0 0 0 Heimspiele
Auswärtsspiele 1 1. FC Nürnberg - Flavia Solva Wagna 3 : 1 2 3 Auswärtsspiele
                             
1 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
0 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
1 Auswärtssieg(e)
0 Unentschieden
0 Heimunentschieden
0 Auswärtsunentschieden
0 Niederlage(n)
0 Heimniederlage(n)
0 Auswärtsniederlage(n)